සූස්තිය
රෝල් කරපු ජීවිතේ හෙමි හෙමින් අදින්නට ...

මෝහිනී ප්‍රෙග්නන්ට්... !!

Labels:

මෝස්තරේටත් ආගම් පොරව ගත්තු රටක මාර
දොට්ට පිලට එළි බැස්සත් සිද්ධ කරයි අනාචාර
සිදාදියේ ළමිස්සියක් බය කරන්න පැනපු පාර
සමාජ රෝගයක් හැදිල කැහැ කැහැ යයි කලු කුමාර
රීරි යකත් පුදුම යකෙක් ළඟකදි නෑ පුලු‍ටු කෑවෙ
ආතුරයට සුව කරන්න මාතරිනුත් කපුවො ආවෙ
තොවිල් පවිල් පිදේනි දැක මේක නොවෙයි පැනල දීවෙ
දුම්මල කුඩු සුවඳ වදින කොට සැපයිලු කොලොන්නාවෙ
නිදහස් පරපුරක් හදන රටේම අප්පොච්චි බොලේ
ඈණුමකට කට ඇරියත් කාකියාගෙ අවම බලේ
වාසිටි කොල්ලෙක්ට වැහිල උද්ඝෝෂණ කරන වෙලේ
ඌ එක්කම ඇප දෙනකං ඔඩ්ඩි මස්සිණත් ඇතුළේ..
බබා දාන්නට ලියුමක් ගන්න ගියේ එක වසරට
ඈ විතරලු අහු නොව්නේ ප්‍රාදේසිය සභා පතිට
විලාපයක හඬ ආවා කනත්ත ළඟ රෑ දොළහට
ලේ දැක්කම අප්පිරියලු ළඟදි ඉඳං මෝහිනීට

Followers

Powered by Blogger.