සූස්තිය
රෝල් කරපු ජීවිතේ හෙමි හෙමින් අදින්නට ...

තුන්වෙනි ලෝකයේ දියුණු වෙමින් පවතින කැලයක්..

Labels:
ඒකක අනූව පනින නිසා දැං කලිං නිදයි රෑ බදුල්ලෝ
පාරක යන්නෙත් ලයිට් නිවාගෙන කනාමැදිරියොත් ගරිල්ලෝ
පාං කෑල්ලත් ඇම බව දැන දැන බඩගින්නට කන කටිල්ලෝ
ගේ බද්දට දී ලෝන් ගෙවාගෙන හූල්ලනව වඩු කුරුල්ලෝ..
මාල ගිරවියත් පණු ගිරවෙකි දැං සින්න වෙලා බැංකුවෙ මාලේ
හූනෙක් මැකුවා පිටේ ටැටූ එක, "කබර" වගේ පෙනෙනා කාලේ
ශීත නිසා සංචාරයකට ආ කිරිල්ලිටත් මහ වැඩේ කොළේ
පාට වැ‍ටුණු කැස්බෑවෙකුටත් දැං පාරෙ යන්න බැරි කලක් බොලේ...
"ප"යන්න පායන්නවත් නොදන්නා අනේ අහිංසක නයි පැටව්න්
හැදෙන්න කලියෙන් ගිලින්න බලනා වටේට ඇනකොණ්ඩා ගැටවුන්
හැමදාමත් සිංහයාට රජකම සද්දෙ දාන්නෙම ක‍ටු කනවුන්
හැට පැන්නත් වාසිය දැක්කානං ඕන දුරක් පනිනව රිලව්න්..
වඳවෙන ජාතිය වල්ල පට්ට බං නැත ‍රැක ගන්නට සේනානම්
කිකිළියො වර්ජන ඊ ළඟ වලියෙදි බිත්තර සහිතික මිල නැත්නම්
බඹරුන් වාගෙයි මී මැස්සොත් දැං රටින් ගේන මල් වල සෙල්ලම්
දළ ඇති ඇත්තුත් එකෙක් කැලේ නෑ තහනම් උන්ටත් ෆුල් ෆේස්නම්

Followers

Powered by Blogger.