සූස්තිය
රෝල් කරපු ජීවිතේ හෙමි හෙමින් අදින්නට ...

අපේ ජාතකය

අදද යටගිය දවසක්ය
හෙට බුදුවන මෙතේ බුදුනට..
මාද එක චරිතයකි 
එදවස පංසීය පනස්
ජාතක කතාවක..
ඔව් මේ බරනැසය
පියාගෙන් පුතාට
පුතාගෙන් පුතාට
රජකම මාරුවෙන
හැමදාම බ්‍රහ්මදත්තලාමය..
හිඟාකන්නට බැරි කමට
ඵල වැල සොයා ගිය
සව්දියේ දුක් විඳී
පිය මද්‍රි දේවිය..
නොදන්නා කමට
දේව ධර්මය
වැලිගොඩ දමයි සාලිය
නවක වදයට බියේ
අතැර ජූජක බමුණු සරසවිය..
ක්‍රිශ්නජින ගෙදරමය
පඬුපුල් ආසනෙත්
උණු වෙන්නෙ ඡන්දෙකට 
විතරමය..
ලොකු අතු අල්ලන්න
දිඹුල් ගහ උඩට නැගි..
කෝ ඒ සිරි අයියාය
දෙයියාය කියු කාලකන්නියා
අහෝ මගේ උදුම්බරා
ලොකු කෙල්ල..!!
ගහ උඩම ගැබ්බරය..
දිවියම අනුන්ට කඹුරන
සියල්ල දික්පිටියලා හූරන
උන්ගේම කෙවිටට බැටකන
මම නන්දිවිසාලය..
හැකියාවට සරිලන වැ‍ටුප්
අයිතිවාසිකම් වෙනුවට
ගුත්තිලලාගෙ ‍රැස් ගත්
මිලිටරි බැටන් පොලු
ගල් මුගුරු ගසා
ලිප්ටන් රව්මෙන් පැන්නුව
මම ඒ මූසිලය..
උසාවියෙ මහෝෂධලා
හත් අව් රුද්දකට
නොකල වරදකට අච්චු කල
මම මෝඩ සේනකය..

Followers

Powered by Blogger.